KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Kişisel verilerimin Sezin Çağlayan tarafından saklanmasına ve etkinlik ile ilgili fotoğraf, görüntü ve ses kaydımın alınmasına, bunların etkinlik amacı ve kapsamı doğrultusunda Sezin Çağlayan’a ait web sitesinde ve instagram, youtube, linkedin, facebook vb sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına onay veriyorum.